dimarts, de març 21, 2006

¿Què és un bloc?


¿No sabeu què és un bloc? ¿Per què s’acostuma a fer? i ¿Què s’hi escriu? ¿Creieu que aquest tema interessa, o és un rotllo? ¿O simplement? no és l’adequa’t per a un diari digital com Escoles en Xarxa. Però, com només em podreu respondre a les preguntes si el publico (ben lògic), el publicaré amb la por que caracteritza el bloquer abans de publicar el seu article, que d’això també en podríem parlar en un altre moment. Endavant.

Un bloc es podria definir, en poques paraules com l’espai web, d’un o diversos autors, amb una determinada temàtica; també pot emprar-se com a diari personal. Allò que caracteritza preferentment un bloc és la llibertat de l’autor per expressar-se com cregui convenient. ¿Vol dir això que es pot escriure qualsevol cosa? Doncs no, sempre s’ha de pensar abans de publicar un article, i també, abans de posar un comentari.

M’agradaria posar exemples perquè ho entengueu millor. Els blocs són polivalents i es poden trobar articles que persegueixen diversos objectius:

El joc (s’intenta jugar amb el lector, provocant-lo, a fi de treure-li la seva opinió).

La ironia (es diu el contrari d’allò que es vol donar a entendre).

La imaginació (escriure una història amb la col·laboració de tota la xarxa: oh, quina idea tan genial).

L’actualitat (informa sobre un tema actual).

Temes locals (majoritàriament interessa a persones d’un lloc concret).

Personals (aporta informació personal).

D’un tema concret (a alguns els interessarà i a altres no).

D’entrevistes.

D’opinió (poder treure una conclusió final o saber l’opinió exterior).

Polèmics, com el d’un Madrid-Barça.

Com heu vist, hi ha moltes formes i temes a escriure en un bloc i, per mi, totes són correctíssimes. Si us heu fixat, tots els enllaços porten a blocs de Escoles en Xarxa. Escoles en Xarxa no deixa de ser un bloc, crec jo, on es volen assolir molts d’aquest objectius. ¿Algú no hi està d’acord? Doncs sempre hi ha la possibilitat del contracomentari. Amb això vull indicar que podem trobar-hi molta diversitat, moltes idees, molts temes. I molta qualitat. Permet que s’intercanviïn opinions, que hi hagi crítiques, i són les coses que m’encanten dels blocs. També a vosaltres?

¿Per què s’acostuma a fer? Es poden trobar moltes excuses a l’hora de començar a fer un bloc. Perquè volen deixar-hi la poesia i les rimes, perquè es dedicaven a escriure i navegaven a Internet i aquesta era la millor manera d’unir les dues coses, perquè van llegir un article que els va agradar i volien escriure’n un altre de millor, per millorar l’expressió escrita i/o perquè la seva mare o la dóna li havien dit que si no feia un bloc que li trauria Internet, que era molt car — ho juro, ho he llegit! Jo m’he fet bloquer perquè m’agrada la informàtica i vull millorar la meva expressió escrita, o, per això, estic treballant en el meu bloc personal.

I tu, ¿per què t’has fet bloquer? ¿Què en penses del bloc en general i dels seus objectius? ¿I de la seva intencionalitat? ¿I de les seves motivacions?