dimarts, de març 21, 2006

PROVES CANGUR


Avui he fet les proves Cangur!. ¿Sabeu què és? Normalment, faig proves de ciència, socials, anglès, català...(que les faci no significa que m’agradi fer-les) Però avui ha tocat fer les proves Cangur. Anem al gra, explicaré què són, per a qui no ho sàpiga:

La prova Cangur és una particular prova de matemàtiques amb la voluntat d’esdevenir una festa de les Matemàtiques per promoure l’interès per les matemàtiques dels alumnes de secundària i batxillerat per mitjà de la participació en concursos de resolució de problemes.
És una prova d’àmbit Europeu que hi participen estudiants d’Alemanya, Bèlgica, Eslovènia, França, Gran Bretanya, Holanda, Hongria, Polònia, Romania i Rússia, entre d’altres països. A Espanya, hi participen diversos districtes universitaris, com ara el de Valladolid o el de Catalunya.
A Catalunya a aconseguit una notable popularitat i cada any la participació augmenta. Arran d’això, es decidí també organitzar aquesta prova a les Illes Balears.
Aquesta prova Cangur es realitza en un dia i una hora comuns a tots els països que participen, consta d’un test de trenta preguntes de resposta tancada. Les trenta preguntes es divideixen en tres nivells segons el grau de dificultat. Cada curs que participa (4t ESO, 3r ESO, 1r BAT i 2on BAT) tenen una prova diferent. Només tens una hora i quart per fer-la.

A mi m’encanta fer aquesta prova per varies raons:
- No et jugues res: vas a divertir-te amb les matemàtiques, amb problemes que segurament mai t’havien proposat i que no li veus la solució tant fàcilment. Has de pensar.
- Es fan al matí: ¿Què vol dir això? Doncs, ¡que es perden hores de classe!. Quin alumne de qualsevol curs no vol perdre unes horetes de classe?
- Et fas preguntes: ¿Com poden ser tant curioses les “mates”?. No em surt res, ¿tant dolent sóc en les “mates”? ¿Com li estarà sortint al meu amic?
- A més, també pot influir el fet que el primer any que les vaig fer, vaig tenir la màxima nota dins del meu institut. Fet que em va alegrar molt i a contribuït a que esperi amb moltes ganes a l’any següent. És a dir, avui.

Però la veritat, cada any costen més! Diguem que quasi més de la meitat de preguntes no tenia ni idea de com solucionar-les, una quarta part, m’imaginava com es solucionava i després el resultat que em donava no estava en cap de les cinc possibilitat. El restant, el 25 %, estava segur al 90% que havia encertat.¡Penós!

Aquí, us deixo uns quants problemes per a que vegeu com eren i podeu donar la solució !Avera qui és el primer que els resolt!:

NIVELL 4T D’ESO

1. Quin nombre s’incrementa en un 500 % quan l’eleven al quadrat?

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 e) 10


2. Hem dibuixat el simètric del pentàgon regular OABCD (vegeu la figura) prenent com a eix de simetria la recte on reposa el costat OA (per exemple, el vèrtex D s’ha transformat en el punt D’) Seguidament, hem dibuixat el simètric del pentàgon obtingut respecte l’eix OD’ (per exemple, el vèrtex A’ = A s’ha transformat en A’’),etc. Quin és el nombre mínim de transformacions succesives que hem de fer perquè el pentàgon retorni a la posició inicial?